Kontakty

Sídlo spoločnosti a fakturačné detaily


CHS Trade s.r.o.
Ipeľská 11
82107 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro., vložka č.: 72845/5

IČO: 46 160 612
IČ DPH: SK2023257819

Bankové spojenie:


Číslo účtu: 2929856608
Kód banky: 1100
IBAN: SK21 1100 0000 0029 2985 6608
SWIFT: TATRSKBX


Prevádzka spoločnosti
CHS Trade s.r.o.
Mokráň Záhon 4
82104 Bratislava

Telefón pevná linka: + 421 2 4342 3443
Mobil: + 421 911 190 661
E-mail: chstrade@chstrade.com
SITA: BTSCHXH


 

Sídlo spoločnosti

CHS Trade, s.r.o.
Ipeľská 11
821 07 Bratislava

Prevádzka spoločnosti

CHS Trade, s.r.o.
Pestovateľská 9
Budova Everest II
821 04 Bratislava