Cenníky

CENNÍK HANDLINGOVÝCH SLUŽIEB

cenník na stiahnutie: cenník handlingových služieb

CENNÍK RUČENIA COLNÝCH DLHOV

cenník na stiahnutie: cenník ručenia colných dlhov

 

Sídlo spoločnosti

CHS Trade, s.r.o.
Ipeľská 11
821 07 Bratislava

Prevádzka spoločnosti

CHS Trade, s.r.o.
Pestovateľská 9
Budova Everest II
821 04 Bratislava