Neutralita Trasa Flexibilita Bezpečnosť

O spoločnosti

Spoločnosť CHS Trade s.r.o. bola založená v roku 2011 so zámerom vytvoriť mladú, nezávislú a neutrálnu handlingovú spoločnosť, ktorá dokáže v plnej miere uspokojiť požiadavky zákazníkov prepravujúcich tovar leteckou, alebo kamiónovou prepravou.

Ďalším z cieľov bolo poskytnúť doplnkové služby, ktoré by v značnej miere ušetrili čas zákazníkovi a zefektívnili vybavovanie konkrétnych leteckých zásielok.

Spoločnosť CHS Trade s.r.o. sa zaoberá neustálym vývojom a rozvojom služieb v prospech zákazníka. Rýchlosť, spoľahlivosť, neutralita a bezpečnosť sú pre nás hlavnými prioritami. Kolektív zamestnancov CHS Trade s.r.o. je pre vás neustále k dispozícii, aby poskytol bezchybné služby podľa Vašich požiadaviek.

Spoločnosť CHS Trade s.r.o. prevádzkuje "CARGO TERMINAL" s celkovou rozlohou 1400m2. Celý skladový priestor ako aj priestor pred terminálom je neustále monitorovaný kamerovým systémom, čím je eliminované riziko neoprávneného vniknutia cudzími osobami do priestorov spoločnosti, poprípade iné poškodenie zásielok.

Na manipuláciu s tovarom máme k dispozícií dve nakladacie brány s rozmerom: 274x272 cm (šxv). Každá z brán je vybavená samostatným vysokozdvižným vozíkom pre rýchlu a bezproblémovú manipuláciu s tovarom.

Slogan " Vaše zásielky sú u nás v bezpečí" garantujeme na 100%.


 
+421 911 190 661
chstrade@chstrade.com
SITA: BTSCHXH
 

Sídlo spoločnosti

CHS Trade, s.r.o.
Ipeľská 11
821 07 Bratislava

Prevádzka spoločnosti

CHS Trade, s.r.o.
Pestovateľská 9
Budova Everest II
821 04 Bratislava