Dokážeme zabezpečit bezpečnú kontrolu

Dokážeme zabezpečiť bezpečnostnú kontrolu nadrozmerných zásielok. Bezpečnostná kontrola zásielok, ktoré prevyšujú šírku 140cm, výšku 180cm a hmotnosť 1200kg.

Naša spoločnosť dokáže zabezpečiť bezpečnostnú kontrolu prostredníctvom špeciálnych elektronických detektorov na vyhľadávanie stôp výbušnín. Viac nájdete v sekcii Bezpečnosť.

Späť na Novinky
 

Sídlo spoločnosti

CHS Trade, s.r.o.
Ipeľská 11
821 07 Bratislava

Prevádzka spoločnosti

CHS Trade, s.r.o.
Pestovateľská 9
Budova Everest II
821 04 Bratislava